fbpx
+420 483 300 036 info@rautis.cz

PERLIČKOVÉ OZDOBY Z PONIKLÉ

PERLIČKOVÉ OZDOBY Z PONIKLÉ

PERLIČKOVÉ OZDOBY Z PONIKLÉ

PERLIČKOVÉ OZDOBY Z PONIKLÉ

Všeobecné podmínky služby on-line rezervace prohlídky

 • on-line rezervační systém slouží k objednávkám vstupenek na exkurzi do výroby perličkových vánočních ozdob ve firmě Rautis, a.s. pro jednotlivé návštěvníky i organizované turistické skupiny
 • objednavatel (subjekt cestovního ruchu, organizace, fyzická osoba) může do systému vložit nejvýše 5 rezervačních požadavků pro jeden kalendářní měsíc (rezervace nad stanovený limit administrátor z databáze automaticky odstraní); vyšší počet požadavků na objednávky vstupenek lze akceptovat jen po předcházející dohodě
 • on-line systém není určen pro hromadné rezervační požadavky obchodně komerčního či podobného charakteru (např.pro subjekty organizující hromadné zájezdové komerčně-prodejní akce)
 • exkurze lze rezervovat v dosud neobsazených termínech v časovém rozsahu aktuální otevírací doby, a to až do naplnění kapacity jednotlivých prohlídek; ke každé potvrzené objednávce – rezervačnímu požadavku – je systémem automaticky přidělen číselný registrační kód pro jednoznačnou identifikaci objednavatele
 • rezervováním vstupenek nevzniká objednavateli právo samostatné prohlídky; v případě dalšího zájmu a podle skutečně zakoupeného počtu vstupenek může být počet návštěvníků ve skupině doplňován až do výše maximálního limitu
 • rezervované vstupenky je nutno uhradit a vyzvednout ve firemní prodejně Třpytivá krása nejpozději 10 minut před sjednaným začátkem exkurze; přitom je objednavatel povinen předložit či sdělit registrační číselný kód, jenž mu byl rezervačním systémem přidělen; v opačném případě rezervace zaniká bez nároku na náhradu termínu a nevyzvednuté rezervované vstupenky budou uvolněny k dalšímu prodeji
 • standardní forma úhrady vstupného je platba v hotovosti nebo platební kartou
 • databáze on-line rezervace vstupenek pro následující kalendářní den je uzavřena vždy v 17:00 hodin dne přecházejícího – do této doby lze vstupenky rezervovat bez jakéhokoliv časového omezení; v aktuální den prohlídky je možno rezervaci učinit pouze telefonicky (telefon 483 300 036 nebo 736 109 917) nebo osobně
 • v případě změny termínu rezervace popř. celkového stornování objednávky použijte stornovací formulář nebo kontaktujte telefonicky pana Marka Kulhavého (736 109 917)
 • prohlídky se konají v 9, 11, 13 a 15 hodin, o letních prázdninách (červenec, srpen) v 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hodin
 • prohlídky jsou vedeny pouze ve skupinách s průvodcem za účasti maximálně 20 osob v 1 skupině; rezervovaná místa mohou být doplňována dalšími zájemci až do naplnění maximálního počtu osob
 • obvyklá doba trvání prohlídky je přibližně 40 minut
 • cizojazyčný výklad: ve všedních dnech je možná exkurze v českém nebo německém jazyce, o víkendech pouze česky